51/2023 «Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: ‘Εργασίες Κλαδέματος Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2023)’»

51/2023 «Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: ‘Εργασίες Κλαδέματος Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2023)’»

51_2023