520/2018 – Έκδοση απόφασης σχετικά με το ψήφισμα που εξέδωσε η Κ.Ε.Δ.Ε. , να μην παραχωρηθούν στο Υπερταμείο τα ακίνητα των Δήμων

520/2018 – Έκδοση απόφασης σχετικά με το ψήφισμα που εξέδωσε η Κ.Ε.Δ.Ε. , να μην παραχωρηθούν στο Υπερταμείο τα ακίνητα των Δήμων

520_2018