529/2018 – Συζήτηση – έκδοση απόφασης σχετικά με τους υπαλλήλους του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ 8 μηνης διάρκειας ( Δημόσια πρόσκληση Νο 16/2017)

529/2018 – Συζήτηση – έκδοση απόφασης σχετικά με τους υπαλλήλους του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ 8 μηνης διάρκειας ( Δημόσια πρόσκληση Νο 16/2017)

529_2018