533/2018 – Εξέταση αίτησης για προσκύρωση δημοτικού χώρου, υπέρ της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό 03022 στο Γ413 περιοχής Υδραγωγείου

533/2018 – Εξέταση αίτησης για προσκύρωση δημοτικού χώρου, υπέρ της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό 03022 στο Γ413 περιοχής Υδραγωγείου

533_2018