542/2018 – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τελικού-Τακτοποιητικού) του έργου : {Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ ΠΡΕΒΕΖΑΣ }

542/2018 – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τελικού-Τακτοποιητικού) του έργου : {Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ ΠΡΕΒΕΖΑΣ }

542_2018