54/2023 «Τροποποίηση της αριθμ.: 316/2022(ΑΔΑ: 97ΚΦΩΞΧ-ΩΕ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με την έγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ Δήμου Πρέβεζας»

54/2023 «Τροποποίηση της αριθμ.: 316/2022(ΑΔΑ: 97ΚΦΩΞΧ-ΩΕ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με την έγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ Δήμου Πρέβεζας»

54_2023