547/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: {Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου Γ΄ φάση}

547/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: {Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου Γ΄ φάση}

547_2018