55/2021 «Γνωμοδότηση για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.1, Ο.Τ.2, Ο.Τ.3, Ο.Τ.4, Ο.Τ.5, Ο.Τ.6, Ο.Τ.7 και έγκριση όρων και περιορισμών δόμησης κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων του οικισμού Μύτικα Πρέβεζας για την ανέγερση Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθ. 4 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

55/2021 «Γνωμοδότηση για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.1, Ο.Τ.2, Ο.Τ.3, Ο.Τ.4, Ο.Τ.5, Ο.Τ.6, Ο.Τ.7 και έγκριση όρων και περιορισμών δόμησης κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων του οικισμού Μύτικα Πρέβεζας για την ανέγερση Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθ. 4 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

55_2021