553/2018 – Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού έτους 2017, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας

553/2018 – Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού έτους 2017, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας

553_2018