556/2018 – Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2019

556/2018 – Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2019

556_2018