56/2021 « Γνωμοδότηση για ανάρτηση πανό σε δημόσιο χώρο στην Κοινότητα Καμαρίνας, σύμφωνα με την αριθ. 6 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

56/2021 « Γνωμοδότηση για ανάρτηση πανό σε δημόσιο χώρο στην Κοινότητα Καμαρίνας, σύμφωνα με την αριθ. 6 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

56_2021