561/2018 – Καθορισμός τέλους άρδευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019

561/2018 – Καθορισμός τέλους άρδευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019

561_2018