566/2018 – Καθορισμός δημοτικού τέλους, τέλεσης πολιτικών γάμων, για το έτος 2019

566/2018 – Καθορισμός δημοτικού τέλους, τέλεσης πολιτικών γάμων, για το έτος 2019

566_2018