567/2018 – Καθορισμός δημοτικού τέλους, δικαιώματος βοσκής, για το έτος 2019

567/2018 – Καθορισμός δημοτικού τέλους, δικαιώματος βοσκής, για το έτος 2019

567_2018