570/2018 – Καθορισμός τελών κοιμητηρίου Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019

570/2018 – Καθορισμός τελών κοιμητηρίου Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019

570_2018