571/2018 – Καθορισμός τροφείων παιδικών σταθμών και του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Πρέβεζας , για το έτος 2019

571/2018 – Καθορισμός τροφείων παιδικών σταθμών και του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Πρέβεζας , για το έτος 2019

571_2018