577/2018 – Συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας με τον Σύλλογο <> για ενημέρωση του κοινού – Δικτύωση, στις 3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρίες

577/2018 – Συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας με τον Σύλλογο <> για ενημέρωση του κοινού – Δικτύωση, στις 3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρίες

577_2018