579/2018 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας στη Γενική Συνέλευση της {ΠΡΕΒΕΖΑ Α.Ε}

579/2018 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας στη Γενική Συνέλευση της {ΠΡΕΒΕΖΑ Α.Ε}

579_2018