58/2021 «Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στη Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθ. 9 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

58/2021 «Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στη Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθ. 9 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

58_2021