586/2018 – Εξέταση Δωρεάν παραχώρηση χρήσης «ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ», στη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ {ΥπόκρισηΑ}

586/2018 – Εξέταση Δωρεάν παραχώρηση χρήσης «ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ», στη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ {ΥπόκρισηΑ}

586_2018