587/2018 – Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ -ΛΥΚΟΛΟΓΓΟΣ» Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, Δημ. Κοιν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

587/2018 – Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ -ΛΥΚΟΛΟΓΓΟΣ» Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, Δημ. Κοιν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

587_2018