589/2018 – Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση “ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 129” Τοπικής Κοινότητας Ν. Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

589/2018 – Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση “ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 129” Τοπικής Κοινότητας Ν. Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

589_2018