59/2021 «Επανεξέταση αιτήματος δημότισσας, για πρόσβαση με όχημα στην οικία της, οδός «ΝΙΚΛΑΜΠΑ», σύμφωνα με την αριθ. 7 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

59/2021 «Επανεξέταση αιτήματος δημότισσας, για πρόσβαση με όχημα στην οικία της, οδός «ΝΙΚΛΑΜΠΑ», σύμφωνα με την αριθ. 7 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

59_2021