590/2018 – Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» στην Τ.Κ. Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

590/2018 – Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» στην Τ.Κ. Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

590_2018