591/2018 – Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΑΖΩΜΑ» Τοπικής Κοινότητας Νικόπολης, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

591/2018 – Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΑΖΩΜΑ» Τοπικής Κοινότητας Νικόπολης, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

591_2018