592/2018 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου:{ ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΣΚΙΑΔΑ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ}

592/2018 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου:{ ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΣΚΙΑΔΑ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ}

592_2018