593/2018 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: { Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}

593/2018 – Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: { Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}

593_2018