601/2018 – Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας : {Εργασίες πυροπροστασίας Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολιτική Προστασία 2018)}

601/2018 – Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας : {Εργασίες πυροπροστασίας Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολιτική Προστασία 2018)}

601_2018