60/2023 «Έκδοση ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας με θέμα: «Το νερό δεν δύναται να ιδιωτικοποιηθεί»»

60/2023 «Έκδοση ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας με θέμα: «Το νερό δεν δύναται να ιδιωτικοποιηθεί»»

60_2023