603/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας:{καλλιτεχνικών υπηρεσιών στη Δ.Ε. Λούρου } για τον μήνα Οκτωβρίου 2018

603/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας:{καλλιτεχνικών υπηρεσιών στη Δ.Ε. Λούρου } για τον μήνα Οκτωβρίου 2018

603_2018