63/2021 «Έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας και συμβουλευτικού σταθμού άνοιας στο Δήμο Πρέβεζας και καταβολής ετήσιας συνδρομής ».

63/2021 «Έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας και συμβουλευτικού σταθμού άνοιας στο Δήμο Πρέβεζας και καταβολής ετήσιας συνδρομής ».

63_2021