64/2021 «Έγκριση πρακτικού – 2ης /2021 απόφασης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών -μετεγγραφών – διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολ .έτος 2020-2021».

64/2021 «Έγκριση πρακτικού – 2ης /2021 απόφασης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών -μετεγγραφών – διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολ .έτος 2020-2021».

64_2021