65/2021 «Εξέταση αίτησης παραχώρησης δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 160 KW , στον οικισμό Μυρσίνης της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας».

65/2021 «Εξέταση αίτησης παραχώρησης δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 160 KW , στον οικισμό Μυρσίνης της Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας».

65_2021