69/2023 «Εξέταση αίτησης για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης ακινήτου στη θέση «ΤΣΟΥΚΕΣ», Κοινότητας Καναλίου, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας»

69/2023 «Εξέταση αίτησης για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης ακινήτου στη θέση «ΤΣΟΥΚΕΣ», Κοινότητας Καναλίου, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας»

69_2023