71/2021 « Πρόταση της Δημοτικής Παράταξης «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» για έκδοση και αποστολή ψηφίσματος στο ΥΠ.Α.Α.Π.ΕΔ για ακύρωση του διαγωνισμού εκμίσθωσης του Φρουρίου του Αγίου Γεωργίου, πρώην Στρατοπέδου «ΤΧΗ Αθανασιάδη Ιωάννη», που ανάρτησε το ΥΠ.Α.Α.Π.ΕΔ (Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων)».

71/2021 « Πρόταση της Δημοτικής Παράταξης «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» για έκδοση και αποστολή ψηφίσματος στο ΥΠ.Α.Α.Π.ΕΔ για ακύρωση του διαγωνισμού εκμίσθωσης του Φρουρίου του Αγίου Γεωργίου, πρώην Στρατοπέδου «ΤΧΗ Αθανασιάδη Ιωάννη», που ανάρτησε το ΥΠ.Α.Α.Π.ΕΔ (Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων)».

71_2021