71/2023 «Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης (αγροτικού ακινήτου), στη θέση “ΡΑΧΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ”, Κοινότητας Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας»

71/2023 «Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης (αγροτικού ακινήτου), στη θέση “ΡΑΧΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ”, Κοινότητας Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας»

71_2023