72/2021 « Πρόταση της Δημοτικής Παράταξης «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» για συζήτηση – ενημέρωση και έκδοση απόφασης σχετικά με την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού στον Άγιο Γεώργιο».

72/2021 « Πρόταση της Δημοτικής Παράταξης «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» για συζήτηση – ενημέρωση και έκδοση απόφασης σχετικά με την κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού στον Άγιο Γεώργιο».

72_2021