73/2023 «Προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ.:12 του Ρ/Σ Αγίου Θωμά Πρέβεζας»

73/2023 «Προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ.:12 του Ρ/Σ Αγίου Θωμά Πρέβεζας»

73_2023