74/2023 «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ”»

74/2023 «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ”»

74_2023