75/2023 «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : ‘Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας’»

75/2023 «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : ‘Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πρέβεζας’»

75_2023