78/2021 «Έγκριση Κανονισμού παραχώρησης πολιτιστικών χώρων Δήμου Πρέβεζας».

78/2021 «Έγκριση Κανονισμού παραχώρησης πολιτιστικών χώρων Δήμου Πρέβεζας».

78_2021