80/2021 « Έγκριση εκμίσθωσης χώρων αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Πρέβεζας, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και ξαπλωστρών-ομπρελών για το έτος 2021».

80/2021 « Έγκριση εκμίσθωσης χώρων αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Πρέβεζας, για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και ξαπλωστρών-ομπρελών για το έτος 2021».

80_2021