81/2023 «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2023»

81/2023 «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2023»

81_2023