82/2023 «Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας και Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης), οικ. έτους 2023»

82/2023 «Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας και Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης), οικ. έτους 2023»

82_2023