88/2021 «: Καθορισμός τελών χρήσης της Αθλητικής Εγκατάστασης «Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας » για την περίοδο 2021 – 2022».

88/2021 «: Καθορισμός τελών χρήσης της Αθλητικής Εγκατάστασης «Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας » για την περίοδο 2021 – 2022».

88_2021