90/2021 « Καθορισμός τελών χρήσης της Αθλητικής Εγκατάστασης γηπέδων Μπάσκετ στο Δημοτικό Κολυμβητήτριο για την περίοδο 2021 – 2022».

90/2021 « Καθορισμός τελών χρήσης της Αθλητικής Εγκατάστασης γηπέδων Μπάσκετ στο Δημοτικό Κολυμβητήτριο για την περίοδο 2021 – 2022».

90_2021