91/2021 «Ορισμός αντιτίμου για υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους», περιόδου 2021-2022 και προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα » «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» 2021-2022».

91/2021 «Ορισμός αντιτίμου για υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους», περιόδου 2021-2022 και προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα » «Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» 2021-2022».

91_2021