10/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση “ΜΑΖΩΜΑ” Τοπ.Κοινότητας Νικόπολης, Δημ.Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

10/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση “ΜΑΖΩΜΑ” Τοπ.Κοινότητας Νικόπολης, Δημ.Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

10