10/2022 Έγκριση αιτήματος για πλήρωση θέσεων σχολικών καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Πρέβεζας

10/2022 Έγκριση αιτήματος για πλήρωση θέσεων σχολικών καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Πρέβεζας

10