103/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης παραχώρησης πλατείας στην παραλία Καναλίου της Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγου, Δήμου Πρέβεζας

103/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης παραχώρησης πλατείας στην παραλία Καναλίου της Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγου, Δήμου Πρέβεζας

103